fwsupport logo

Samarbejdspartnere

Styrk din virksomhed og øg din indtjening – uden flere faste omkostninger


Styrk din virksomhed med en bred og stor professionel erfaring og kreativitet indenfor salg, eksport, ledelse, sikkerhed og byggeteknik m.m. uden at hænge på en fast omkostning til løn, feriepenge, løn under sygdom osv.


Vi har primært valgt at tilbyde vores rådgivning indenfor 3 hovedområder.


Salg


 • Opdyrkning og selektering af nye markeder og kundegrupper
 • Opsøgende salg (særligt med kompetencer fra det tyske og det danske marked)
 • Eksport i praksis
 • Eksportchef til "leje"
 • Salgschef til "leje"Virksomhedsudvikling og ledelse


 • Sparring
 • Ledelsesmæssige opgaver i praksis
 • I private virksomheder
 • I offentlige virksomheder
 • BestyrelsesarbejdeByggeteknisk

Vi kan f.eks. udføre byggetekniske opgaver i forhold til:


 • Offentlige myndigheder
 • Lokalplaner
 • Kommuneplaner
 • Byggelovging
 • Arbejdsmiljøkoordinering (Godkendt som Arbejdsmiljøkoordinator, BYG)
 • Tilstandsrapporter (Beskikket bygningssagkyndig af Ministeriet for by, bolig og landdisktrikter)
 • Vedligeholdelsesplaner

fwsupport - Helgolandsgade 18.1.6, 6700 Esbjerg -

Telefon + 45 28 12 41 84

E-mail fw@fwsupport.dk  CVR 37385824